ОСУ КМФ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ

ОСУ КМФ Интелектуалац (Омладиснко спортско удружење КМФ Интелектуалац, скр. КМФ интелектуалац) основано дана 15.09.2014 год. са седиштем у ул. Маршала Бирјузова 53, општина Стари град, Београд. Невладино и непрофитно омладинско спортско удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области препознавања квалитета младих, афирмисања омладинских идеја, промовисања Србије и младих у њој као и омасовљењу и популаризацији фудбалског спорта – футсал.

ОСУ КМФ Интелектуалац је (помало хармонична, помало хаотична) заједница амбициозних и способних младих људи. И управо ти млади људи ову организацију издвајају од осталих. Чланови удружења су млади образовани људи, светле будућности, које сем обавеза веже и међусобно пријатељство. У спортско удружење учлањено је и неколико веома успешних људи (почасни чланови) из различитих области, који своје стечено знање и искуство радо преносе унутар организације. Спортско удружење обједињује младе и спорт у једну велику целину, и то кроз футсал клуб и пројектне активности намењене младима. Наше футсал клуб (спортско удружење) се тренутно такмичи у Трећој футсал лиги „Београд“. Футсал клуб је оријентисан на рад са младим, талентованим играчима, који ће својом афирмацијом представљати базу и просперитет клуба.

Спортско удружење до данашњег дана већ има неколико успешно реализованих пројеката. Реализацијом истих се масовно утицало на побољшање квалитета образовања, пракси, запошљавању, омасовљавање спорта као и друштвеном животу младих.

Главна циљна група деловања удружења су првенствено млади људи узраста 18-32 година, али индиректно и све групе уско повезане. Односно сви они жељни напредовања, стицања новог као и усавршавања постојећег знања кроз велики број активности као што су домаће и међународне конференције, хуманитарне и волонтерске акције, јавне трибине, семинари, саветовања и остале спортске, културне и забавне манифестације које ово удружење организује самостално или у сарадњи са другим организацијама.

Удружење је, код Агенције за привредне регистре, уписано у Регистар удружења као спортско удружење и има својство правног лица с правима и обавезама које произилазе из важећих закона и Статута удружења.

Omladinsko sportsko udruženje KMF Intelektualac