О НАМА

Омладинско спортско удружење КМФ Интелектуалац (скр. КМФ Интелектуалац) основано дана 15.09.2014 год. са седиштем у ул. Маршала Бурјузова бр. 53, Општина Стари град, Београд, је невладино и непрофитно омладинско спортско удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области препознавања квалитета младих, афирмисања омладинских идеја, промовисања Србије и младих у њој као и омасовљењу и популаризацији фудбалског спорта (футсал).

Омладинско спортско удружење КМФ Интелектуалац је (помало хармонична, помало хаотична) заједница амбициозних и способних младих људи. И управо ти млади људи ову организацију издвају од осталих. Чланови удружења су студенти завршних година студија и млади људи тек завршених студија, светле будућности, које сем обавеза веже и међусобно пријатељство. У Спортско удружење учлањено је и неколико веома успешних људи (почасни чланови) из различитих области, који своје стечено знање и искуство радо преносе на младе. Спортско удружење обједињује омладину и спорт у једну велику целину и то кроз футсал клуб ипројектне активности намењене младима.

Наше футсал клуб (Спортско удружење) се такмичи у Другој футсал лиги Београд и оријентисан је на рад са младим, талентованим играчима, који ће својом афирмацијом представљати базу и просперитет клуба.

Спортско удружење до данашњег дана већ има неколико успешно реализованих пројеката чијом реализацијом се масовно утицало на побољшање квалитета образовања, пракси, запошљавању, омасовљавање спорта као и друштвеном животу младих.

Главна циљна група деловања удружења су првенствено млади људи узраста 18-30 година који су жељни напредовања, стицања новог као и усавршавања постојећег знања кроз велики број активности као што су домаће и међународне конференције, хуманитарне и волонтерске акције, јавне трибине, семинари, саветовања и остале спортске, културне и забавне манифестације које ово удружење организује самостално или у сарадњи са другим организацијама.

Удружење је, код Агенције за привредне регистре, уписано у Регистар удружења као спортско удружење и има својство правног лица с правима и обавезама којe произилазе из важећих закона и Статута удружења.