ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

[tabs type=“horizontal“][tabs_head][tab_title] РУКОВОДСТВО, УПРАВА И ЧЛАНОВИ [/tab_title][tab_title] ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМОВИ [/tab_title][/tabs_head]

[tab]

ЧЛАНОВИ ОМЛАДИНСКО СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА КМФ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ СЕ ДЕЛЕ НА: РЕДОВНЕ, ПОЧАСНЕ, ПРИДРУЖЕНЕ И ПОМАЖУЋЕ

Редовни чланови су оснивачи, као и омладински и спортски стручњаци који су примљени у статус редовног члана Одлуком Скупштине у складу са одредбама Статута:

1. М. Марић – председник удружења и координатор ПРОЈЕКТ тима;
2. С. Новаковић – потпредседник и генерални секретар удружења;
3. М. Станковић – члан;
4. Б. Јеремић – секретар удружења;
5. Н. Галовић – члан.

Почасни чланови су лица која својим угледом, радним, материјалним или другим изузетним доприносом помажу рад и развој удружења (пријем у статус почасног члана се врши сходно одредбама Статута):

1. Р. Бошковић – почасни председник удружења;
2. С. Максимовић – председник Удружења Милутин Миланковић;
3. Д. Томашевић – председник ССАБ
4. М. Динић – директор „TESA PRES d.o.o.“;
5. Н. Арсовић – директор „SMN AUDIT & TAX d.o.o“ ;
6. Н. Вилотић – директор туристичке агенције „Oktopod travel d.o.o„.

Придружени и помажући чланови су лица која су спремна да повременим или трајним ангажаманом помажу удружење у остваривању статутарних циљева и задатака (пријам у статус члана придруженог или помажућег члана се врши сходно одредбама Статута). Придружени и помажући чланови су разврстани у организационе тимове на чијем челу се налази координатор организационих тимова или су по функцији наменски на основу труда и залагања изабрани за представљање удружења у одређеној области:

1. М. Радовановић – Спортски директор и координатор СПОРТ тима;
2. _________________ – Директор за омладину;
3. Д. Марниковић –  Директор за оперативне послове;
4. _________________ – координатор YT тима;
5. Н. Бонџић – потпредседник удружења и координатор CR тима;
6. _________________  координатор PR тима;
7. _________________  координатор HR тима;
8. _________________  координатор IT тима;
9. _________________  координатор ТЕХНИЧКО-ЛОГИСТИЧКОГ тима;
10. ________________  координатор ХУМАНИТАРНО-ВОЛОНТЕРСКОГ тима.

[/tab]

[tab]

СПОРТ тим

Овај тим је у ствари футсал клуб који се тренутно такмичи у Трећој футсал лиги „Београд“ а поред тога ће активно, сходно могућностима, наступати и на футсал турнирима широм Србије. Тим ће активно промовисати спортски и такмичарски дух, фер плеј и активно вршити укључивање младих у спорт. Овај тим тренутно чине млади, перспективни и успешни запослени, студенти и млади у опште који од првог дана свог познанства остављају срце на терену једни за друге.

YT тим

Чланови овог тима имају задатак да вредно раде на организовању и промовисању омладинских путовања као и студентских излета, пракси, запошљавања и др.. Овај тим може по потреби помагати и промовисање активности осталих тимова путем својих промолидера и промотера.

CR тим

Задужен за односе са компанијама и партнерима. Основни задаци су контактирање спонзора и уговарање састанака, као и преговарање на истим и остваривање раније састављене понуде. Превасходно су нам потребне особе са искуством али и они који су амбициозни да то искуство стекну.

PR тим

Три главне активности ПР тима су односи са јавношћу, онлајн и физичка промоција. Чланови тима могу да очекују да науче писање саопштења за јавност, званичну комуникацију путем мејлова, писање вести и качење истих на сајт као и посао community менаџера (вођење facebook и twitter налога у нашем случају). Овај тим је активан на сваком пројекту и задужен је да све релевантне информације доспеју у јавност благовремено. У овај тим спадају и новинари који су задужени да пласирају текстове на званичан сајт о разним темама.

HR тим

Чланови овог тима имају за задатак да врше селекцију нових чланова, вреднују рад и залагање осталих чланова у удружењу и израђују HR картоне. Поред тога, задужени су за планирање и организовање едукација и тим билдинга, што за свој тако и за остале функционалне тимове.

IT тим

Активности тима су усмерене на администрацију сајта, рад на развоју истог, дизајн материјала (што за промоцију тако и за сам сајт). Очекујте да научите рад у WordPress-у, основе PHP-а као и програме за дизајн као што су PhotoShop, CorelDraw и Ilustrator. Овај тим је активан на сваком пројекту јер пружа подршку осталим тимовима.

ТЕХНИЧКО-ЛОГИСТИЧКИ тим

Овај тим чини веома разноврстан спектар људи из различитих области (економије, права, медицине, безбедност, спорт и физичко васпитање, фотографи, камермани и др.) а који су потребни за неометан, успешан и бољи развој омладинско спортског удружења. Тим по потреби пружа подршку и осталим тимовима.

ПРОЈЕКТ тим

Тим се састоји од чланова органа управљања, координатора свих организационих тимова и чланова овог тима. Активности пројект тима су усмерена ка изради и реализацији пројеката. Овом тиму ће по потреби приступати у испомоћ волонтери. Превасходно су нам потребне особе са искуством, али и они који су амбициозни да то искуство стекну.

ХУМАНИТАРНО-ВОЛОНТЕРСКИ тим

Тим се састоји од чланова органа управљања, координатора горе наведених тимова и чланова овог тима на чијем челу се налази координатор тима. Активности овог тима су усмерена ка хуманитарном и волонтерском раду. Волонтери могу по потреби учествовати у испомоћи осталим тимовима.

Organizaciona struktura

[/tab]

[/tabs]