ponedeljak , 21 septembar 2020

ORGANIZACIONA STRUKTURA

  •  RUKOVODSTVO, UPRAVA I ČLANOVI 
  • ORGANIZACIONI TIMOVI 

ČLANOVI OMLADINSKO SPORTSKOG UDRUŽENJA KMF INTELEKTUALAC SE DELE NA: REDOVNE, POČASNE, PRIDRUŽENE I POMAŽUĆE

Redovni članovi su osnivači, kao i omladinski i sportski stručnjaci koji su primljeni u status redovnog člana Odlukom Skupštine u skladu sa odredbama Statuta:

1. M. Marić – predsednik udruženja i koordinator PROJEKT tima;
2. S. Novaković – potpredsednik i generalni sekretar udruženja;
3. M. Stanković – član Upravnog odbora;
4. B. Jeremić – sekretar udruženja;
5. B. Karajović – član.

Počasni članovi su lica koja svojim ugledom, radnim, materijalnim ili drugim izuzetnim doprinosom pomažu rad i razvoj udruženja (prijem u status počasnog člana se vrši shodno odredbama Statuta):

1. R. Bošković – počasni predsednik udruženja;
2. S. Maksimović – predsednik Udruženja Milutin Milanković;
3. D. Tomašević – predsednik SSAB
4. M. Dinić – direktor „TESA PRES d.o.o.“;
5. N. Arsović – direktor „SMN AUDIT & TAX d.o.o“ ;
6. N. Vilotić – direktor turističke agencije „Oktopod travel d.o.o„.

Pridruženi i pomažući članovi su lica koja su spremna da povremenim ili trajnim angažamanom pomažu udruženje u ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka (prijam u status člana pridruženog ili pomažućeg člana se vrši shodno odredbama Statuta). Pridruženi i pomažući članovi su razvrstani u organizacione timove na čijem čelu se nalazi koordinator organizacionih timova ili su po funkciji namenski na osnovu truda i zalaganja izabrani za predstavljanje udruženja u određenoj oblasti:

1. B. Pantić – Sportski direktor i koordinator SPORT tima;
2. _________________ – Direktor za omladinu;
3. _________________ –  Direktor za operativne poslove;
4. _________________ – koordinator YT tima;
5. N. Galović – potpredsednik udruženja i koordinator CR tima;
6. _________________  koordinator PR tima;
7. _________________  koordinator HR tima;
8. _________________  koordinator IT tima;
9. _________________  koordinator TEHNIČKO-LOGISTIČKOG tima;
10. _________________  koordinator HUMANITARNO-VOLONTERSKOG tima.

SPORT tim

Ovaj tim je u stvari futsal klub koji se trenutno takmiči u Trećoj futsal ligi „Beograd“ a pored toga će aktivno, shodno mogućnostima, nastupati i na futsal turnirima širom Srbije. Tim će aktivno promovisati sportski i takmičarski duh, fer plej i aktivno vršiti uključivanje mladih u sport. Ovaj tim trenutno čine mladi, perspektivni i uspešni zaposleni, studenti i mladi u opšte koji od prvog dana svog poznanstva ostavljaju srce na terenu jedni za druge.

YT tim

Članovi ovog tima imaju zadatak da vredno rade na organizovanju i promovisanju omladinskih putovanja kao i studentskih izleta, praksi, zapošljavanja i dr.. Ovaj tim može po potrebi pomagati i promovisanje aktivnosti ostalih timova putem svojih promolidera i promotera.

CR tim

Zadužen za odnose sa kompanijama i partnerima. Osnovni zadaci su kontaktiranje sponzora i ugovaranje sastanaka, kao i pregovaranje na istim i ostvarivanje ranije sastavljene ponude. Prevashodno su nam potrebne osobe sa iskustvom ali i oni koji su ambiciozni da to iskustvo steknu.

PR tim

Tri glavne aktivnosti PR tima su odnosi sa javnošću, onlajn i fizička promocija. Članovi tima mogu da očekuju da nauče pisanje saopštenja za javnost, zvaničnu komunikaciju putem mejlova, pisanje vesti i kačenje istih na sajt kao i posao community menadžera (vođenje facebook i twitter naloga u našem slučaju). Ovaj tim je aktivan na svakom projektu i zadužen je da sve relevantne informacije dospeju u javnost blagovremeno. U ovaj tim spadaju i novinari koji su zaduženi da plasiraju tekstove na zvaničan sajt o raznim temama.

HR tim

Članovi ovog tima imaju za zadatak da vrše selekciju novih članova, vrednuju rad i zalaganje ostalih članova u udruženju i izrađuju HR kartone. Pored toga, zaduženi su za planiranje i organizovanje edukacija i tim bildinga, što za svoj tako i za ostale funkcionalne timove.

IT tim

Aktivnosti tima su usmerene na administraciju sajta, rad na razvoju istog, dizajn materijala (što za promociju tako i za sam sajt). Očekujte da naučite rad u WordPress-u, osnove PHP-a kao i programe za dizajn kao što su PhotoShop, CorelDraw i Ilustrator. Ovaj tim je aktivan na svakom projektu jer pruža podršku ostalim timovima.

TEHNIČKO-LOGISTIČKI tim

Ovaj tim čini veoma raznovrstan spektar ljudi iz različitih oblasti (ekonomije, prava, medicine, bezbednost, sport i fizičko vaspitanje, fotografi, kamermani i dr.) a koji su potrebni za neometan, uspešan i bolji razvoj omladinsko sportskog udruženja. Tim po potrebi pruža podršku i ostalim timovima.

PROJEKT tim

Tim se sastoji od članova organa upravljanja, koordinatora svih organizacionih timova i članova ovog tima. Aktivnosti projekt tima su usmerena ka izradi i realizaciji projekata. Ovom timu će po potrebi pristupati u ispomoć volonteri. Prevashodno su nam potrebne osobe sa iskustvom, ali i oni koji su ambiciozni da to iskustvo steknu.

HUMANITARNO-VOLONTERSKI tim

Tim se sastoji od članova organa upravljanja, koordinatora gore navedenih timova i članova ovog tima na čijem čelu se nalazi koordinator tima. Aktivnosti ovog tima su usmerena ka humanitarnom i volonterskom radu. Volonteri mogu po potrebi učestvovati u ispomoći ostalim timovima.

Organizaciona struktura