четвртак , 12 јул 2018

Organizaciona struktura

  • Rukovodstvo, uprava i članovi
  • Organizacioni timovi

ČLANOVI OMLADINSKO SPORTSKOG UDRUŽENJA SE DELE NA: REDOVNE, POČASNE, PRIDRUŽENE I POMAŽUĆE. 

Redovni članovi su osnivači, kao i omladinski i sportski stručnjaci koji su primljeni u status redovnog člana Odlukom Skupštine u skadu sa odredbama Statutom:

1. M.Marić – predsednik udruženja i koordinator PROJEKT tima;
2. S.Novaković – potpredsednik i generalni sekretar udruženja;
3. M.Stanković – član Upravnog odbora;
4. B.Jeremić – sekretar udruženja;
5. B.Karajović – član.

Počasni članovi su lica koja svojim ugledom, radnim, materijalnim ili drugim izuzetnim doprinosima pomažu rad i razvoj udruženja (prijem u status počasnog člana se vrši shodno odredbama Statuta):

1. R.Bošković – počasni predsednik udruženja;
2. S.Maksimović – predsednik Udruženja Milutin Milanković;
3. D.Zekić – zaposlen u privrednom društvu „mySkin d.o.o.“
4. M.Dinić – direktor „TESA PRES d.o.o.“;
5. N.Arsović – partner u privrednom društvu „Konsultanti – revizori d.o.o“;
6. N.Vilotić – direktor turističke agencije „Oktopod travel d.o.o„.

Pridruženi i pomažući članovi su lica koja su spremna da povremenim ili trajnim angažmanom pomažu udurženje u ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka (prijem u status pridruženog ili pomažućeg člana se vrši shodno odredbama Statuta). Pridruženi i pomažući članovi su razvrstani u organizacione timove na čijem čelu se nalaze koordinatori organizacionih timova ili su po funkciji namenski na osnovu truda i zalaganja izabrani za predstvljanje udruženja u određenoj oblasti:

1. B.Pantić – Sportski direktor i kordinator SPORT tima;
2. __________ – komesar za bezbednost futsal kluba;
3. __________ – ovlašćeni predstvanik futsal kluba;
4.  __________ – trener u futsal klubu;
5. S.Krsmanović – trener u futsal klubu;
6. L.Samardzić   – lekar u futsal klubu;
7. ________  – Direktor za omladinu;
8. ________  – Direktor za operativne poslove;
9. ________  – kordinator YT tima;
10. N.Galović – potpredsednik udruženja i koordinator CR tima;
11. ________  – koordinator PR tima;
12. ________  – kordinator HR tima;
13. ________ – koordinator IT tima;
14. ________  – koordinator TEHNIČKO-LOGISTIČKOG tima;
15. ________  – koordinator HUMANITARNO-VOLONTERSKOG tima.

SPORT tim

Ovaj tim je u stvari futsal klub koji se trenutno takmiči u Trećoj futsal ligi „Beograd“ a pored toga će aktivno, shodno mogućnostima, nastupati i na futsal turnirima širom Srbije. Tim će aktivno promovisati sportski i takmičarski duh, fer plej i aktivno vršiti uključivanje mladih u sport. Ovaj tim trenutno čine mladi, perspektivni i uspešni studenti koji od prvog dana svog poznanstva ostavljaju srce na terenu jedni za druge .

YT tim

Članovi ovog tima imaju zadatak da vredno rade na organizovanju i promovisanju omladinskih putovanja. Ovaj tim može po potrebi pomagati i promovisanje aktivnosti ostalih timova putem svojih promolidera i promotera.

CR tim

Zadužen za odnose sa kompanijama i partnerima. Osnovni zadaci su kontaktiranje sponzora i ugovaranje sastanaka, kao i pregovaranje na istim i ostvarivanje ranije sastavljene ponude.

PR tim

Tri glavne aktivnosti PR tima su odnosi sa javnošću, onlajn i fizička promocija. Članovi tima mogu da očekuju da nauče pisanje saopštenja za javnost, zvaničnu komunikaciju putem mejlova, pisanje vesti i kačenje istih na sajt kao i posao community menadžera (vođenje facebook i twitter naloga u našem slučaju). Ovaj tim je aktivan na svakom projektu i zadužen je da sve relevantne informacije dospeju u javnost blagovremeno.

HR tim

Članovi ovog tima imaju za zadatak da vrše selekciju novih članova, vrednuju rad i zalaganje ostalih članova u udruženju i izradju HR kartone. Pored toga, zaduženi su za planiranje i organizovanje edukacija i tim bildinga, što za svoj tako i za ostale funkcionalne timove.

IT tim

Aktivnosti tima su usmerene na administraciju sajta, rad na razvoju istog, dizajn materijala (što za promociju tako i za sam sajt). Očekujte da naučite rad u WordPress-u, osnove PHP-a kao i programe za dizajn kao što su PhotoShop, CorelDraw i Ilustrator. Ovaj tim je aktivan na svakom projektu jer pruža podršku ostalim timovima.

TEHNIČKO-LOGISTIČKI tim

Ovaj tim čini voma raznovrstan spektar ljudi iz različitih oblasti (ekonomije, prava i dr.) a koji su potrebni za neometan, uspešan i bolji razvoj sportskog udruženja. Tim po potrebi pruža podršku i ostalim timovima.

PROJEKT tim

Tim se sastoji od članova organa upravljanja, koordinatora gore navedenih timova i članova ovog tima. Aktivnosti projekt tima su usmerena ka izradi i realizaciji projekata. Ovom timu će po potrebi pristupati u ispomoć volonteri.

HUMANITARNO-VOLONTERSKI tim

Tim se sastoji od članova organa upravljanja, koordinatora gore navedenih timova i članova ovog tima na čijem čelu se nalazi koordinator tima. Aktivnosti ovog tima su usmerena ka humanitarnom i volonterskom radu. Volonteri mogu po potrebi učestvovati u ispomoći ostalim timovima.

Organizaciona struktura